საზოგადოება

საზოგადოება წინ უნდა აღუდგეს ,,თეთრ სიკვდილს”, რომელიც ბავშვების სულებით იკვებება! 

Nusagi

სამართალდამცავთა დაცვის ლიგის წევრი, , ქართველ პოლიციელთა ასოციაციის ერთ-ერთი დამფუძნებელი ზაზა ჭაია სოციალურ ქსელში განცხადებას ავრცელებს, რომელსაც უცვლელად გთავაზობთ.

ნარკოტიკებს მ ი ა ქ ვ ს საქართველო, ნარკოვაჭრობა ყ ვ ა ვ ი ს დედაქალაქში, თბილისის ნებისმიერ უბანში დილადან საღამომდე ნ ა რ კ ო ტ ი კ ე ბ ი თ ,,გახურებული” ვ ა ჭ რ ო ბ ა ა, აქ ნებისმიერ ნარკოტიკს – ,,საქუჩოს”, ,,საუბნოს”, ,,საკლუბოს”, ,,საპრეზენტაციოს”, ,,საივენთოს”, ,,საყმაწვილოს”, ,,სასკოლოს” თუ ,,საბავშვოს” (როგორც დღეს ,,მოფერებით” ეძახიან, ყურს, რომ ,,ცუდად” არ მოხვდეს), ,,ხელმისაწვდომ” ფასებში, ადვილად და უწვალებლად შეიძენთ, გ ა ს ა ღ ე ბ ა და ,,სერვისი” იმდენად ,,დაიხვეწა”, რომ ნარკოტიკების ყ ი დ ვ ა ს, ინტერნეტით, სოც. ქსელებით და პირადი სატელეფონო გზავნილებითაც კი გ თ ა ვ ა ზ ო ბ ე ნ, როგორც ბ ი თ უ მ ა დ,  ისე ც ა ლ ო ბ ი თ, ,,საქონლის” ფართო ა რ ჩ ე ვ ა ნ ი თ ა და ,,ფასდაკლების” გათვალისწინებით.

,,დახლი” კი უ დ გ ა თ ყველგან, ცნობისმოყვარე ყმაწვილებს და ბავშვებს ითრევენ, წამლავენ, აავადებენ, ღუპავენ, კლავენ და თუ ურემი არ გადაბრუნდა (როგორც შარშან ანაკლიაში), ყიდვა-გაყიდვა დ უ ღ ს და ყ ვ ა ვ ი ს. ბავშვების თ ვ ა ლ წ ი ნ, უბნებში, ბაღებში და სკვერებში, ,,იღება” და ს ა ღ დ ე ბ ა ნარკოტიკები. ჩვენი მძიმე დ ე მ ო გ რ ა ფ ი უ ლ ი მდგომარეობის გათვალისწინებით კი, ეს ნ ა რ კ ო შ ე მ ო ტ ე ვ ა, ერის საწინააღმდეგო დ ი ვ ე რ ს ი ი ს ელფერს იძენს. მდგომარეობის მთელ ტ რ ა გ ი ზ მ ს ბუნებრივია გვერდს არ უვლის მისი უწმინდესობა საქართველოს კ ა თ ა ლ ი კ ო ს-პ ა ტ რ ი ა რ ქ ი, რომელიც საშობაო ე პ ი ს ტ ო ლ ე თ ი, სახელმწიფოს ,,ახალაგაზრდობის დაცვას”, ,,სასკოლო ასაკიდანვე მათი ცნობიერების ამაღლებას”, ,,ამ უმძიმეს სენთან უარყოფითი განწყობის შექმნას”, ,,სარეაბლიტაციო ცენტერების შექმნას” და ,,კომპლექსურ მიდგომათა განხორციელებას” თხოვს, რომელიც შეამცირებს ამ შავი ჭ ი რ ი ს გავლენას, მართლაც ,,გზააბნეულ” ყ მ ა წ ვ ი ლ ე ბ ზ ე.

სახელმწიფომ კი ახლა მაინც, მ ტ კ ი ც ე ნებით, ც ი ვ ი გონებითა და უ მ კ ა ც რ ე ს ი ხელით (კანონის ფარგლებში), უნდა შ ე ა მ ც ი რ ო ს (აღკვეთოს) საქართველოში ნარკოტიკების შემოტანა, ბრუნვა, ვაჭრობა და გასაღება, მკაცრად ა ლ ა გ მ ო ს ყველა ნარკო ვაჭარი, ი ზ რ უ ნ ო ს სნეულთა განკურნებაზე, მ ო ა ხ დ ი ნ ო ს ჯანსაღი წესით ცხოვრების პოპულარიზაცია, ხოლო საზოგადოებამ ხმა უნდა ა ღ ი მ ა ღ ლ ო ს და წინ უნდა ა ღ უ დ გ ე ს ,,თეთრ სიკვდილს”, რომელიც ბავშვების სულებით იკვებება!

ნარკოტიკი კ ლ ა ვ ს!

ნ ა რ კ ო ტ ი კ ი – (ბერძნ. „ναρκωτικός”) — პირველად ტერმინი, ანტიკური მ ე დ ი ც ი ნ ი ს ბერძენმა ვარსკვლავმა — ჰ ი პ ო კ რ ა ტ ე მ გამოიყენა, შემდეგ კი ბერძენმა ექიმმა გ ა ლ ე ნ ი ო ს მ ა, იმ წამლების აღსანიშნავად, რომლებიც იწვევდა ტკივილის გაყუჩებას ან დამბლას.

ნ ა რ კ ო მ ა ნ ი ა (ბერძნ. νάρκη /narkē/ — „ძილი”, „გაშტერება” და μᾰνία /mania/ — „სიგიჟე”, „ლტოლვა”, „მიდრეკილება”) კი დაავადების ბოლო სტადიაა, რომელიც ნ ა რ კ ო ტ ი კ ე ბ ი ს მოხმარებითაა გამოწვეული.

ნებისმიერი ნ ა რ კ ო ტ ი კ ი ზემოქმედებს თავის ტ ვ ი ნ ზე და ნარკოტიკების ა რ ა ს ა მ ე დ ი ც ი ნ ო დანიშნულებით მ ო ხ მ ა რ ე ბ ა იწვევს:

ფ ს ი ქ ი კ უ რ ი უნარების – დაქვეითებას

მ ე ნ ტ ა ლ უ რ ი ასპექტების – დაქვეითებას

ა ზ რ ო ვ ნ ე ბ ი ს უნარის – დაქვეითებას

ც ნ ო ბ ი ე რ ე ბ ი ს უნარის – დაქვეითებას

ფ ი ქ რ ი ს უნარის – დაქვეითებას

გ ა ნ ს ჯ ი ს უნარის – დაქვეითებას

კ ო ნ ც ე ნ ტ რ ა ც ი ი ს უნარის – დაქვეითებას

ს ი ტ უ ა ც ი ი ს შეფასების უნარის – დაქვეითებას

ე მ ო ც ი ე ბ ი ს – დაქვეითებას

მ ე ხ ს ი ე რ ე ბ ი ს -დაქვეითებას

ფ ი ზ ი კ უ რ ი აქტივობის – დაქვეითებას

მ ხ ე დ ვ ე ლ ო ბ ი ს – გაბუნდოვანებას

მ ო ძ რ ა ო ბ ი ს კოორდინაციის – დარღვევას

მ ა ნ ძ ი ლ ი ს განსაზღვრის უნარის – დაქვეითებას

დ რ ო ი ს შეგრძნების უნარის – დაქვეითებას

ს ი ვ რ ც ი ს შეგრძნების უნარის – დაქვეითებას

მ ე ტ ყ ვ ე ლ ე ბ ი ს – შეცვლას (გაურკვევლობას)

გ ე მ ო ვ ნ ე ბ ი ს შეგრძნების – დაქვეითებას

ფ ს ი ქ ი კ უ რ – აშლილობას

ფ ს ი ქ ო ზ ს ჰ ა ლ უ ც ი ნ ა ც ი ე ბ ს ე ი ფ ო რ ი ა ს (მოკლევადიანს)

კ ე თ ი ლ დ ღ ე ო ბ ი ს შეგრძნებას (მოკლევადიანს)

ხ ა ს ი ა თ ი ს უარყოფით ცვლილებებს

ა პ ა თ ი ა ს მ ო ტ ი ვ ა ც ი ი ს შემცირებას

პ ი რ ო ვ ნ ე ბ ი ს აღქმის უნარის – დაქვეითებას

ტ კ ი ვ ი ლ ე ბ ს (ფიზიკურს)

თ ვ ი თ მ კ ვ ლ ე ლ ო ბ ი ს ჩადენის სურვილს

ნარკოტიკები გ ა მ ო უ ს წ ო რ ე ბ ე ლ ზიანს აყენებს: გ უ ლ ს,

ღ ვ ი ძ ლ ს,

თ ი რ კ მ ე ლ ე ბ ს,

ფ ი ლ ტ ვ ე ბ ს,

ს ა ს უ ნ თ ქ ორგანოებს

ი მ უ ნ უ რ სისტემას

მეგობრებო, მოერიდეთ და მოარიდეთ ახალგაზრდები, ყმაწვილები და ბავშვები ნარკოტიკებს, ნარკოტიკი კ ლ ა ვ ს!

Facebook Comments Box

AD

Nusagi

ტოპ პოსტები

კატეგორიები

ნახვები

  • 5,176,113 ნახვა
%d bloggers like this: