დღეიდან, საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში თამბაქოს მოწევა იკრძალება

„თამბაქოს კონტროლის შესახებ“ კანონი ძალაში შევიდა, რომლის მიხედვითაც, თამბაქოს მოწევა, იკრძალება შენობა-ნაგებობებში.

წესების დამრღვევი დაწესებულება კი, პირველ ეტაპზე 500, ხოლოდ განმეორებით შემთხვევაში კი, 1000 ლარით დაჯარიმდება.

პირველი მაისიდან სიგარეტს ვეღარ მოწევთ:

ნებისმიერი დანიშნულების შენობა-ნაგებობაში, რომელსაც აქვს იატაკი, სახურავი ან ჭერი;

საზოგადოებრივ ტრანსპორტში (გარდა ტაქსისა და კატერის);

საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებების, სხვა სასწავლო დაწესებულებების, ბიბლიოთეკების, მოსწავლე ახალგაზრდობის ბანაკების, ბავშვთა გასართობი ცენტრების და 18 წლამდე ასაკის პირებისთვის განკუთვნილი სხვა დაწესებულებების შენობა-ნაგებობებში;

სამედიცინო და ფარმაცევტული დაწესებულებების შენობა-ნაგებობებში და მათ საკუთრებაში არსებულ ტერიტორიებზე;

ბენზინგასამართი, გაზგასამართი და გაზგამანაწილებელი სადგურების, აგრეთვე იმ დაწესებულებათა შენობა-ნაგებობებში და მათ საკუთრებაში არსებულ ტერიტორიებზე, სადაც ცეცხლსაშიში ნივთიერებები ინახება.

ამავე კანონის მიხედვით, სიგარეტის მოწევა დასაშვებია:

ფიზიკური პირის საცხოვრებელ ადგილას;

თამბაქოს კვამლის შემსწავლელ სპეციალიზებულ ლაბორატორიულ დანადგარში;

პენიტენციურ დაწესებულებაში, სადაც მოწევის პირობებს განსაზღვრავს შესაბამისი მინისტრი;

წინასწარი დაკავების იზოლატორში;

კანონის შესაბამისად გაცემული ნებართვის საფუძველზე მოწყობილ სიგარაბარში;

სამორინეში;

აეროპორტის სატრანზიტო ზონაში სპეციალურად გამოყოფილ მოსაწევ ოთახში;

“თამბაქოს შესახებ კანონი” პარლამენტმა მესამე მოსმენით გასულ წელს მიიღო. აღნიშნულ კანონშივე აღნიშნულია, რომ სიგარეტის მოწევა 2020 წლიდან სტადიონზეც აიკრძალება.

Facebook Comments

ახალი დადებული