რომელ ასაკში რა კატეგორიის მართვის მოწმობის აღებაა შესაძლებელი

შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო განმარტავს, რომელი კატეგორიის მართვის მოწმობის აღება რომელ ასაკშია შესაძლებელი.

როგორც სააგენტოს ვებგვერდზე ვკითხულობთ, „A“ კატეგორიის მისაღებად გამოცდებზე დაიშვებიან 24 წლის ასაკიდან (21 წლიდან, თუ ამ კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მიღების მოთხოვნამდე არანაკლებ 2 წლით ადრე პირს მინიჭებული აქვს „A1“ ქვეკატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლება, “A1” კატეგორია – 17 წლიდან );

“B” კატეგორია – 17 წლიდან; “B1” კატეგორია – 16 წლიდან; “BE” კატეგორია -18 წლიდან; “C” კატეგორია – 21 წლიდან; “C1” კატეგორია – 18 წლიდან; “CE” კატეგორია – 21 წლიდან; “C1E” კატეგორია – 18 წლიდან; “D” კატეგორია – 24 წლიდან; “D1” კატეგორია – 21 წლიდან; “DE” კატეგორია – 24 წლიდან; “D1E” კატეგორია – 21 წლიდან;”T” კატეგორია – 17 წლიდან;”S” კატეგორია – 18 წლიდან; “ტრ” კატეგორია – 21 წლიდან.

პირს, რომელსაც სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლება მიენიჭა 18 წლის ასაკის მიღწევამდე, ამ უფლების მოქმედების ვადაში ეკრძალება: მგზავრთა გადაყვანა სამარშრუტო სატრანსპორტო საშუალებით, ტაქსით ან/და შემოსავლის (მოგების) მიღების მიზნით;

შრომითი ურთიერთობის საფუძველზე, მძღოლად (გარდა „T“ კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მძღოლისა) მუშაობა.

Facebook Comments

ახალი დადებული