ანა დოლიძე – გრიგოლ ვაშაძის გამარჯვება ნიშნავს უდიდეს არასტაბილურობას ქვეყნაში, ამის დაშვება არ შეიძლება

ძა­ლი­ან სე­რი­ო­ზუ­ლი საფრ­თხის წი­ნა­შე ვართ, რად­გან პრე­ზი­დენ­ტო­ბის კან­დი­და­ტი გრი­გოლ ვა­შა­ძე არ არის მარ­ტო გრი­გოლ ვა­შა­ძე – ის არის პრობ­ლე­მე­ბის მთე­ლი პა­კე­ტი,

– ამის შე­სა­ხებ იუს­ტი­ცი­ის უმაღ­ლე­სი საბ­ჭოს წევ­რმა ანა დო­ლი­ძემ ტე­ლე­კომ­პა­ნია „პა­ლიტ­რა­ნი­უ­სის” გა­და­ცე­მა “360 გრა­დუს­ში” გა­ნა­ცხა­და.

“ეს პრობ­ლე­მე­ბი არის დათა ახა­ლა­ია, ბაჩო ახა­ლა­ია, ვანო მე­რა­ბიშ­ვი­ლი – ადა­მი­ა­ნე­ბი, რომ­ლე­ბიც მხი­ლე­ბუ­ლნი არი­ან რე­ა­ლურ, აქ­ტი­ურ, ფარ­თო­მას­შტა­ბი­ან უფ­ლე­ბე­ბის დარ­ღვე­ვებ­ში. წა­ი­კი­თხეთ მა­თი­ვე პარ­ტი­ა­ში მყო­ფი გი­ორ­გი ტუ­ღუ­შის ან­გა­რი­შე­ბი, რო­მე­ლიც თა­ვის დრო­ზე სა­ხალ­ხო დამ­ცვე­ლი იყო. ვა­შა­ძის პი­რო­ბა იმი­სა, რომ ამ ადა­მი­ა­ნებს შე­ი­წყა­ლებს და და­აბ­რუ­ნებს, ნიშ­ნავს უდი­დეს არას­ტა­ბი­ლუ­რო­ბას ქვე­ყა­ნა­ში. ამის დაშ­ვე­ბა არ შე­იძ­ლე­ბა და მე ეს მო­მა­ვა­ლი არ მომ­წონს”, – გა­ნა­ცხა­და ანა დო­ლი­ძემ.

Facebook Comments

ახალი დადებული