ჯონი დეპს ცოლი სცემდა? – ვარსკვლავური წყვილის გარშემო სკანდალი გრძელდება

Nusagi

ჰო­ლი­ვუ­დუ­რი ვარ­სკვლა­ვუ­რი ყო­ფი­ლი ცოლ-ქმა­რი, ემ­ბერ ჰარ­დი და ჯონი დეპი უკვე წლე­ბია სკან­დალ­ში არი­ან გახ­ვე­ულ­ნი. საქ­მე ოჯა­ხურ ძა­ლა­დო­ბას ეხე­ბა, თუმ­ცა რე­ა­ლუ­რად ცოლი ძა­ლა­დობ­და ქმარ­ზე, თუ პი­რი­ქით – ოფი­ცი­ა­ლუ­რად დღემ­დე დად­გე­ნი­ლი არ არის.

წყვი­ლი 2016 წელს და­შორ­და, რის შემ­დე­გაც ემ­ბერ­მა ყო­ფილ ქმარს სა­სა­მარ­თლო­ში უჩივ­ლა და ფი­ზი­კურ, ასე­ვე ფსი­ქო­ლო­გი­ურ ძა­ლა­დო­ბა­ში დას­დო ბრა­ლი. საქ­მე იმა­ზე რთუ­ლი აღ­მოჩ­ნდა, ვიდ­რე ერთი შე­ხედ­ვით ჩან­და, რად­გა­ნაც ჯონი დეპ­მა ყო­ფი­ლი ცოლი პი­რი­ქით, თა­ვად და­ა­და­ნა­შა­უ­ლა ფი­ზი­კურ ძა­ლა­დო­ბა­ში. მის­მა ად­ვო­კატ­მა კი, აღ­ნიშ­ნუ­ლის და­სა­დას­ტუ­რებ­ლად სა­სა­მარ­თლოს აუ­დი­ო­ჩა­ნა­წე­რე­ბი წა­რუდ­გი­ნა.

ერთ-ერთი აუ­დიო ჩა­ნა­წე­რი ონ­ლა­ინ მე­დი­ა­შიც გავ­რცელ­და. ბრი­ტა­ნუ­ლი გა­მო­ცე­მა Daily Mail 2015 წლის ჩა­ნა­წერს აქ­ვეყ­ნებს. მას­ში ემ­ბერ ჰარ­დი­სა და ჯო­ნის დი­ა­ლო­გი ის­მის.

“მე არ მინ­და შენი მი­ტო­ვე­ბა, ამ არ მინ­და გან­ქორ­წი­ნე­ბა, არ მინ­და, რომ ჩემი ცხოვ­რე­ბი­დან გა­გიშ­ვა. მე მხო­ლოდ სიმ­შვი­დე მსურს, მაგ­რამ თუ საქ­მე ფი­ზი­კუ­რად შე­ხე­ბას ეხე­ბა, ჩვენ უნდა დავ­შორ­დეთ“, – ამ­ბობს ჯონი, რა­ზეც ემ­ბე­რი შემ­დეგ­ნა­ი­რად პა­სუ­ხობს:

Facebook Comments
%d bloggers like this: