რომელ პროდუქტში რამდენი კალორიაა – ეს სია ყოველდღიურად გამოგადგებათ

Fresh dairy products. Milk, cheese, butter and cottage cheese with wheat on the rustic wooden background. Horizontal permission. Selective focus. Copy space. ** Note: Soft Focus at 100%, best at smaller sizes

რა­ცი­ო­ნა­ლუ­რი კვე­ბის­თვის, უპირ­ვე­ლეს ყოვ­ლი­სა, აუ­ცი­ლე­ბე­ლია და­ად­გი­ნოთ, რამ­დე­ნი კა­ლო­რია გჭირ­დე­ბათ. ჭარ­ბწო­ნი­ან­თა უმ­რავ­ლე­სო­ბის­თვის ეს 2-დან 4 ათა­სამ­დე კი­ლო­კა­ლო­რი­აა, წო­ნის დე­ფი­ცი­ტის მქო­ნე­თათ­ვის კი 10-15 ათა­სი კი­ლო­კა­ლო­რია. ოპ­ტი­მა­ლუ­რი რა­ო­დე­ნო­ბის და­სად­გე­ნად აუ­ცი­ლე­ბე­ლია გა­ით­ვა­ლის­წი­ნოთ ძი­რი­თა­დი ცვლის რა­ო­დე­ნო­ბა (რო­მე­ლიც მოზ­რდი­ლი ადა­მი­ა­ნის­თვის სა­შუ­ა­ლოდ 1500-2000 კი­ლო­კა­ლო­რი­ას შე­ად­გენს) და შრო­მის პრო­ცეს­ში და­ხარ­ჯუ­ლი ენერ­გი­ის რა­ო­დე­ნო­ბა.

მსუ­ბუ­ქი ფი­ზი­კუ­რი დატ­ვირ­თვით მო­მუ­შა­ვე­ე­ბის­თვის ეს არის (ლა­ბო­რან­ტე­ბი, მო­ლა­რე­ე­ბი, პროგ­რა­მის­ტე­ბი, ექი­მე­ბი, მას­წავ­ლებ­ლე­ბი) – 1000 კი­ლო­კა­ლო­რია, ზო­მი­ე­რად მძი­მე სა­მუ­შა­ო­თი და­კა­ვე­ბულ­თათ­ვის (მძღო­ლე­ბი, დაზ­გებ­სა და და­ნად­გა­რებ­თან მო­მუ­შა­ვე­ე­ბი) – 1500, მძი­მე ფი­ზი­კუ­რი დატ­ვირ­თვით მო­მუ­შა­ვე­თათ­ვის (სპორ­ტსმე­ნე­ბი, მე­შახ­ტე­ე­ბი, მძი­მე მრეწ­ვე­ლო­ბის თა­ნამ­შრომ­ლე­ბი) კი 2000-2500 კი­ლო­კა­ლო­რია.

გთა­ვა­ზობთ პრო­დუქტთა ენერ­გე­ტი­კუ­ლი ღი­რე­ბუ­ლე­ბის ცხრილს, რათა თა­ვად გან­სა­ზღვროთ თქვე­ნი წო­ნის­თვის დღე-ღა­მე­ში მი­სა­ღებ კა­ლო­რი­ა­თა ოპ­ტი­მა­ლუ­რი რა­ო­დე­ნო­ბა. ცხრილ­ში მოყ­ვა­ნი­ლია კი­ლო­კა­ლო­რი­ე­ბის ოდე­ნო­ბა 100 გრამ პრო­დუქ­ტში.

რძის ნა­წარ­მი

 • თხის რძე – 68
 • ძრო­ხის რძე 3,5%-იანი – 64
 • ძრო­ხის რძე 0,5%-იანი – 39
 • რძე უცხი­მო – 33
 • რძე ცხვრის – 107
 • რძის ფხვნი­ლი – 479
 • შე­ს­ქე­ლე­ბუ­ლი რძე უშაქ­რო – 131
 • შე­ს­ქე­ლე­ბუ­ლი რძე შაქ­რით 8,5%-იანი – 315
 • შე­ს­ქე­ლე­ბუ­ლი რძე მო­ხარ­შუ­ლი – 84
 • ნა­ყი­ნი პლომ­ბი­რი – 223
 • ნა­ყი­ნი ნა­ღე­ბის – 187
 • ნა­ღე­ბი 10%-იანი – 118
 • ნა­დუ­ღი – 220
 • იო­გურ­ტი 1,5%-იანი – 51
 • კე­ფი­რი 1%-იანი – 38
 • მა­წო­ნი – 85
 • არა­ჟა­ნი 20%-იანი – 210
 • ხაჭო ცხი­მი­ა­ნი – 226
 • ხაჭო უცხი­მო – 86
 • ხაჭო დი­ე­ტუ­რი – 170
 • რძე შო­კო­ლა­დით – 81

ყვე­ლი

 • იმე­რუ­ლი – 240
 • სულ­გუ­ნი – 260
 • ქარ­ხნის ყვე­ლი – 275
 • ცხვრის 50%-იანი – 298
 • მო­ხა­ჭო­ე­ბუ­ლი ცხი­მი­ა­ნი – 175
 • მო­ხა­ჭო­ე­ბუ­ლი უცხი­მო – 99
 • ყვე­ლე­უ­ლი მო­ხა­ჭო­ე­ბუ­ლი – 305
 • შვე­ი­ცა­რი­უ­ლი – 346
 • ჰო­ლან­დი­უ­რი – 357
 • კვერ­ცხი მთლი­ა­ნი – 60; გული – 45; ცილა – 15
Facebook Comments
%d bloggers like this: