2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებში რეგისტრაციაზე უარი ეთქვა 12 პარტიას.

2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებში რეგისტრაციაზე უარი ეთქვა 12 პარტიას.

მიზეზები:

  • არაუფლებამოსილი პირის მიერ განცხადების წარდგენა;
  • ხარვეზის არ შესწორება;
  • განცხადების წარდგენა ვადის დარღვევით;

Facebook Comments

ახალი დადებული