“თუ ბევრი გახდება ავად კორონავირუსით, სამწუხაროდ, ბევრი გარდაიცვლება” – პაატა იმნაძე

“თუ ბევ­რი გახ­დე­ბა ავად კო­რო­ნა­ვირუ­სით, სამ­წუ­ხა­როდ, ბევ­რი გარ­და­იც­ვლე­ბა” – ამის შე­სა­ხებ და­ა­ვა­დე­ბა­თა კონ­ტრო­ლის ცენ­ტრის დი­რექ­ტო­რის მო­ად­გი­ლემ პა­ა­ტა იმ­ნა­ძემ “იმე­დის” ეთერ­ში გა­ნა­ცხა­და.

მისი თქმით, უმ­რავ­ლე­სო­ბა და­ა­ვა­დე­ბას უპ­რობ­ლე­მოდ გა­და­ი­ტანს.

“არ გვინ­და ბევ­რი ავად­მყო­ფი იყოს. რაც უფრო მეტი ავად­მყო­ფი იქ­ნე­ბა, მით მეტი ჩვე­ნი მო­ქა­ლა­ქე და­ი­ღუ­პე­ბა, რო­მე­ლიც ჩვე­უ­ლებ­რი­ვად არ და­ი­ღუ­პე­ბო­და. ეს უნდა გა­ვი­თა­ვი­სოთ ყვე­ლამ, თუ გახ­დე­ბა 100 ათა­სი კაცი ავად, იქე­დან 1% ბევ­რია უკვე. არ გვინ­და რომ ათა­სი კაცი მოკ­ვდეს ამ “კო­ვი­დით”.

თუ ბევ­რი გახ­დე­ბა ავად, სამ­წუ­ხა­როდ, ბევ­რი გარ­და­იც­ვლე­ბა, თო­რემ უმ­რავ­ლე­სო­ბა, კი ბა­ტო­ნო, გა­და­ი­ტანს უპ­რობ­ლე­მოდ”, – ამ­ბობს იმ­ნა­ძე.ასევე დაგაინტერესებთ

მან კი­დევ ერთხელ მო­უ­წო­და სა­ზო­გა­დო­ე­ბას, და­იც­ვან სპე­ცი­ა­ლის­ტე­ბის მიერ გა­ცე­მუ­ლი რე­კო­მენ­და­ცი­ე­ბი.

ჩვე­ნი ახ­ლობ­ლე­ბი, ჩვე­ნი ხან­ში­შე­სუ­ლი თა­ო­ბა, ჩვე­ნი თა­ნა­მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბი, რო­მელ­თაც სხვა­დას­ხვა ქრო­ნი­კუ­ლი და­ა­ვა­დე­ბე­ბი აქვთ, გავ­წი­როთ?! ხომ არ უნდ გავ­წი­როთ ეს ადა­მი­ა­ნე­ბი. და­ვიც­ვათ ელე­მენ­ტა­რუ­ლი წე­სე­ბი, რომ ამ ადა­მი­ა­ნებს მო­ვუფრ­თხილ­დეთ”, – გა­ნა­ცხა­და იმ­ნა­ძემ

Facebook Comments

ახალი დადებული