კატეგორიაკულინარია

კულინარია

ნინო კვაჭანტირაძე: ნამდვილი გლინტვეინის რეცეპტი

ნამდვილი გლინტვეინის რეცეპტი ალბათ, წელსაც უთოვლო ზამთარი ექნება თბილისს, არა და, როგორ უხდება თოვლს და სიცივეს გლინტვეინი. ესაა არომატული, სურნელოვანი...