კატეგორიასაგარეო პოლიტიკა

საქართველოს საშინაო პოლიტიკა

პოლიტიკა საგარეო პოლიტიკა

ევროსაბჭოს ადგილობრივ და რეგიონულ ხელისუფლებათა კონგრესმა საქართველოში ჩატარებული ადგილობრივი არჩევნები პოზიტიურად შეაფასა

61-ით 1-ის წინააღმდეგ ევროსაბჭოს ადგილობრივ და რეგიონულ ხელისუფლებათა კონგრესმა საქართველოში ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებთან დაკავშირებით რეზოლუცია...