ჯანსაღი კვება

გამოიკვეთა ახალი საშიშროება, რომელსაც ფასტფუდი იწვევს

ავსტრალიის ეროვნული უნივერსიტეტის სპეციალისტები აცხადებენ, რომ ე.წ. ფასტფუდის, მათ შორის, ჰამბურგერების მოხმარება ტვინის ნაადრევ დაბერებას უწყობდ…

WOMEN’S HEALTH -ჯანსაღი კვების 20 მცნება

კვების თაობაზე არსებული აურაცხელი მეცნიერული ინფორმაცია შეიძლება რთული იყოს აღსაქმელად. ამიტომ, გაითვალისწინეთ WOMEN’S HEALTH-ის მიერ…

ახალი დადებული