ჰამბურგერი

გამოიკვეთა ახალი საშიშროება, რომელსაც ფასტფუდი იწვევს

ავსტრალიის ეროვნული უნივერსიტეტის სპეციალისტები აცხადებენ, რომ ე.წ. ფასტფუდის, მათ შორის, ჰამბურგერების მოხმარება ტვინის ნაადრევ დაბერებას უწყობდ…

ახალი დადებული