არმინე არუთუნიანი

ჩვენებაზე გოგონები დამაწყნარებელ ხალათებში, ცოტა შემზარავი სახეებით გამოვიდნენ, რაც მძიმე აურის შექმნას ემსახურებოდა

23 წლის სომეხი გოგო, რომლის სურათებმა სოცალური ქსელი მოიცვა, ირკვევა, რომ მოდელი არ არის და…

ახალი დადებული